Es piedalos


Roberts Strīpnieks
a/s "Latvijas valsts meži" valdes priekšsēdētājs

Viens kubikmetrs koksnes izaugot no gaisa savāc vienu tonnu ogļskābās gāzes. Tas nozīmē, ka mežs un iespējami intesīva koku audzēšana tajā, ir visefektīvākais un dabiskākais risinājums globālās sasilšanas problēmai. Projekts „Skābeklis” ir iespēja katram cilvēkam rīkoties tā, lai viņa darbības rezultātā radusies ogļskābā gāze, piemēram, no automašīnu izpūtējiem un fosilā kurināmā izmantošanas, nenonāktu gaisā, bet gan tiktu uzņemta un noglabāta koksnē. No mazas sēkliņas iesējot un izaudzējot pašam savu priedi vai egli, ikviens var sniegt savu artavu „zaļākas” Latvijas veidošanā

Ainārs Ozols
a/s "SEB banka" valdes priekšsēdētājs

Ja man prasa, kas ir iniciatīva, tad es skaidroju kāda gudra cilvēka vārdiem, ka iniciatīva ir tad, kad cilvēks darījis visu kā nākas, kaut arī neviens viņam to nebija lūdzis. Arī spēku apvienošana jaunajam projektam “Skābeklis” ir iniciatīva, kuras mērķis ir apvienot spēkus un parādīt, ka Latvija var būt izcila – izcila ar savu dabu, zaļumu, veselīgo gaisu un svarīgi – arī aktīvu jaunās paaudzes iesaistīšanos šo izcilību vairošanā.

Sanita Rībena
Biedrības "homo ecos:" izpilddirektore

Uz pasaules fona Latvija ir viena no „zaļākajām” valstīm - abās šī vārda nozīmēs. Vēl joprojām 44,1% Latvijas teritorijas klāj meži. Dažādie augsnes un hidroloģiskie apstākļi ir radījuši lielu meža tipu daudzveidību. Apmēram 1/4 daļu mežu kopplatības aizņem mitrie meži, kas vairumā Eiropas valstu ir gandrīz iznīcināti. Šobrīd mūsu rokās ir tas, kādu Latviju pieredzēs mūsu bērni un mazbērni. Vai Latvija nākotnē būs valsts, kuru raksturos „zaļais” zīmols? Vai Latvija būs vieta, kurā attīstīsies „zaļais” dzīvesveids, kas ietvers gan sakārtotu vidi, gan cilvēkiem draudzīga biznesa attīstību? Kāda nākotnē izskatīsies Latvija? Varbūt pēc gadsimta arī Latvijā mežu vietā būs vien daži parki? Projekts „Skābeklis” dod iespēju mums visiem izteikt savu attieksmi pret vidi ne tikai vārdos, bet arī darbos - stādot kokus.

Kristīne Garklāva
TV seja

Esmu mežā stādījusi priežu stādiņus, bet sēju kokus pirmo reizi. Vēlāk savus stādīņus iestādīšu Cēsu pusē! Lai visiem izdodas izaudzēt brangas priedes un egles!

Andris Bulis
Aktieris

Katram vīrietim ir jānosit čūska, jāizaudzina dēls un jāiesēj koks! Rīkojamies visi kopā!