Nesam ārā

1.

Pēc salnām, ap jūnija vidu un Jāņu laikā kastīti ar jau sadīgušajiem kociņiem ir jānes laukā, citadi kļūs vārgi un izstīdzējuši. Jaunajiem kokiem būs jāiemācās piemēroties āra dzīves apstākļiem!

2.

Priedes var novietot saulainākā vietā, savukārt egles tikko pēc iznešanas ārā vajadzētu pieskatīt un novietot pusēnā, kur apraudzīt apmēram 3 nedēļas.

3.

Arī pēc iznešanas lauka stādi jāturpina laistīt reizi 2-3 dienās.

Atpakaļ